Print is not Dead สำรวจพลังของสิ่งพิมพ์ผ่านปกนิตยสารทั่วโลกในช่วงวิกฤตโควิด-19

เบื้องหลังการออกแบบปกนิตยสารในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่บ่งบอกถึงพลังของสิ่งพิมพ์ว่ายังไม่ตาย

7 min read

common EYES: แท็บเล็ตในแผงหนังสือ

ภาพถ่ายแผงขายหนังสือเมื่อ พ.ศ.2560 ปีนั้นนิตยสาร ‘คู่สร้างคู่สม’ ปิดตัว และสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในขั้นวิกฤต

1 min read