จอยลดา นิยาย ‘แชท’ ออนไลน์ มิติคู่ขนานของวรรณกรรม

จอยลดาต่างจากแอปอ่านนิยายทั่วไป คือจะนำเสนอนิยายในรูปแบบ ‘หน้าต่างแชท’ ทำให้คนอ่านรู้สึกเหมือนกำลังแอบอ่านแชทไลน์ของใครสักคน

5 min read