หิมะหายไปไหน? เมื่อผู้คนในมหานครนิวยอร์ก ต้องรอคอยหิมะตกนานที่สุดในรอบ 50 ปี

ตกช้ายังดีกว่าไม่ตก หนาวนี้ที่มหานครนิวยอร์ก แตกต่างจากปีก่อนๆ เพราะทั้งเมืองจึงไม่ได้ขาวโพลนด้วยหิมะ

12

ณัฐวุฒิ สิริเดชชัย : ศิลปินที่สะท้อนเสียง ‘สิทธิคนไทยที่หายไป’ ผ่านภาพพิมพ์ดีด

ถ้าถามว่า ‘อะไรคือสิทธิพื้นฐานที่ขาดหายไปจากสังคมในปัจจุบัน’ คุณจะตอบว่าอะไร?

5 min read