ทำไม ‘พรมจากเส้นผมมนุษย์’ จึงเป็นทางรอดในการแก้ปัญหาน้ำมันรั่วที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

ถึงเวลาเปลี่ยนขยะเส้นผมกองโตให้กลายเป็นสิ่งดูดซับคราบน้ำมันที่ทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่าสารสังเคราะห์ใดๆ

5 Min Read

ทะเลสีดำ ภาพความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและคราบน้ำมันดิบบนผืนทรายของหาดแม่รำพึง

น้ำทะเลสีครามเข้มกลับกลายเป็นสีดำและมีผิวสัมผัสเหนียวข้นหนืด

19