คุยกับ บอล-ยอด เมื่อ ‘ไหนพาปัง’ พาเยือนสถานที่ลับที่รัฐสวัสดิการครอบคลุมกระทั่งคนเสพยา

ชวนคุยกับบอลและยอดถึงการสร้างสรรค์รายการใหม่ ความคิดตกผลึกที่ได้จากการเดินทาง ตั้งแต่การมองโลกจากภายนอกสู่การทบทวนหัวใจตน

10

เตรียมตัวออกเดินทางในทริปเที่ยวหลายสถานไปกับ บอล-ยอด ใน ‘หนังพาไป ซีซัน 5’

รวมเรื่องเล่าที่ตกตะกอนจากการเดินทางตลอดสิบปีของสองนักเดินทางแห่งรายการหนังพาไป

10 min read