จิตวิทยาของความเป็นปฏิปักษ์ เมื่อความหมายของการมีชีวิตอยู่ คือการเฝ้าดูความพินาศของศัตรู

เหตุใดมนุษย์จึงเคียดแค้นศัตรูจนอยากเห็นพวกมันตายตกด้วยตาตัวเอง?

5 min read