ตลาดประตูน้ำในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ร้านขายเสื้อผ้าบริเวณตลาดประตูน้ำในเวลานี้ต่างต้องปิดตัวลง หลังมีประกาศจากกรุงเทพมหานครให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งดูเหมือนยอดผู้ติดเชื้อจะมีจำนวนสูงขึ้นทุกวัน

10

เก้าอี้ว่างที่วางไว้

“จะว่าไป เก้าอี้เหล่านี้ก็คงคล้ายกับเก้าอี้ดนตรี ต่างกันก็เพียงแต่มีเสียงดนตรีประกอบชื่อ “โควิด-19” และมี “ชีวิต” ของบรรดาพ่อค้าแม่ขายเป็นเดิมพัน”

12