ผ้า 3 สี วัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน

‘ในสมัยอดีตกาลผ้าชนิดต่างๆ เปรียบเสมือนตัวแทนของความรัก โดยผู้ที่ทำการทอผ้านั้นจะทำเพื่อคนในครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรัก รวมไปถึงการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผ้าแพรคือสิ่งที่ประเทศเมืองขึ้นต้องถวายให้กับกษัตริย์เมืองที่ใหญ่กว่าเป็นเครื่องราชบรรณาการ’

9