©ulture

‘ในสมัยอดีตกาลผ้าชนิดต่างๆ เปรียบเสมือนตัวแทนของความรัก โดยผู้ที่ทำการทอผ้านั้นจะทำเพื่อคนในครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรัก รวมไปถึงการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผ้าแพรคือสิ่งที่ประเทศเมืองขึ้นต้องถวายให้กับกษัตริย์เมืองที่ใหญ่กว่าเป็นเครื่องราชบรรณาการ’

ข้อมูลจากเว็บไซต์แห่งหนึ่งบอกไว้เช่นนั้น

โดยการพันผ้าแพรสีต่างๆ รอบๆ ต้นไม้ก็เพื่อแสดงว่า ต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับรุกขเทวดา (เทวดาผู้สิงสถิตตามต้นไม้) ในศาสนาฮินดู

โดยสีที่นิยมใช้จะเป็นสี เหลือง ชมพู แดง เขียว ฟ้า ฯลฯ ยกเว้นสีดำและสีโทนเข้ม

ทำให้ตามต้นไม้ใหญ่ริมถนนและรวมถึงต้นไม้ใหญ่ในวัด

เรามักจะพบเห็นผ้าแพรหลากสีจำนวนมากถูกนำมาพันไว้รอบต้น

รวมไปถึงศาลพระภูมิ ศาลหลักเมือง และสถานที่อื่นๆ 

ตามที่ผู้คนเชื่อว่าที่แห่งนั้นมีเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่

เพราะบางสิ่งถึงแม้เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตา

แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริง

 

#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
‘ผ้า 3 สี วัฒนธรรมความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน’
#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
ผ้าสามสีที่ผูกไว้กับศาลพระภูมิ
#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
ผ้าสามสีจำนวนมากที่ถูกนำมาพันไว้รอบต้นไม้ใหญ่ริมทาง
#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
การพันผ้าแพรสีต่างๆ รอบๆ ต้นไม้นั้นก็เพื่อแสดงว่า ต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ตามคติความเชื่อเกี่ยวกับรุกขเทวดา (เทวดาผู้สิงสถิตตามต้นไม้)
#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
ในสมัยอดีตกาลผ้าชนิดต่างๆ เปรียบเสมือนตัวแทนของความรัก โดยผู้ที่ทำการทอผ้านั้นจะทำเพื่อคนในครอบครัวหรือคนที่ตัวเองรัก รวมไปถึงการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์
#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
สีที่นิยมใช้จะเป็นสี เหลือง ชมพู แดง เขียว ฟ้า ฯลฯ ยกเว้นสีดำและสีโทนเข้ม
#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
ผ้าแพรหลากที่ถูกนำมาพันไว้รอบศาลพระภูมิ
#PHOTOESSAY #ผ้าสามสี #becommon
เพราะบางสิ่งถึงแม้เราอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตา แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริง

อ้างอิง

T K. ผ้าสามสี เครื่องบูชาสิงศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยมาแต่โบราณ. https://bit.ly/3uh5R6M