ความเป็นชาติและแฟชั่น เบื้องหลังวิธีคิดออกแบบชุดกีฬาในโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020

ส่องชุดกีฬาจาก 5 ทีมชาติ ที่ทำให้รู้ว่าชุดกีฬาไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายธรรมดา