สี่ขาสาระ: ฝังไมโครชิปสุนัขมีประโยชน์ยังไง ใช้หาตำแหน่งไม่ได้หรือ?

ไมโครชิป ไม่ได้ทำหน้าที่หาตำแหน่งแบบ GPS แล้วไมโครชิปมีประโยชน์อย่าไร หมอต้ามีคำตอบ

4 min read