นิทรรศการฟิล์มกระจก เรื่องราวเหนือกาลเวลา

“คล้ายกับว่านิทรรศการนี้ กำลังพาเราย้อนเวลากลับไปในอดีตเมื่อ 100 กว่าปีก่อน”

10