Minari | จงเติบโตให้เหมือนต้นมินาริ บทเรียนของครอบครัวเกาหลีที่หยั่งรากบนผืนดินอเมริกา

มินาริ เรื่องราวของครอบครัวชาวเกาหลีใต้ที่อพยพมาตั้งรกรากในอเมริกา กำกับและเขียนบทโดย ลี ไอแซ็ค ชอง ชาวอเมริกัน-เกาหลีที่มีวัยเด็กเช่นเดียวกับในภาพยนตร์

5 min read