ทะเลสีดำ ภาพความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและคราบน้ำมันดิบบนผืนทรายของหาดแม่รำพึง

น้ำทะเลสีครามเข้มกลับกลายเป็นสีดำและมีผิวสัมผัสเหนียวข้นหนืด

19