ส่องไลฟ์สไตล์การกินคนไทย จากยุคพ่อขุนฯ ถึงไทยแลนด์ 4.0

สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ จนถึง ไทยแลนด์ 4.0 คนไทยกินอยู่กันอย่างไร … กินเพื่ออยู่ หรือ อยู่เพื่อกิน?

6 min read