ริเน็น : สร้างธุรกิจแบบญี่ปุ่นให้ยั่งยืนร้อยปี ด้วยการคิดและทำ ‘สิ่งธรรมดา’ ด้วยหัวใจ

ญี่ปุ่นคือประเทศที่มี ‘บริษัทอายุร้อยปี’ มากที่สุดในโลก การทำสิ่งธรรมดาให้ดีที่สุด คือสิ่งที่ทำให้บริษัทเหล่านั้นอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง