สีสันในวัดราชบพิธฯ

ลวดลายกระเบื้องเคลือบหลากสีสัน ประดับอยู่ตามที่ต่างๆในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้วัด ซึ่งเริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2412 แห่งนี้คงความงามจวบจนปัจจุบัน

10