พิสูจน์ผี หาวิธีโกงความตาย เมื่อวิทยาศาสตร์มองหาความเป็นไปได้มาอธิบายเรื่องลึกลับ

ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กับความพยายามทดลองผีและวิญญาณ

7 min read