ออกแรงวิ่งสุดชีวิต แต่กลับนิ่งอยู่ที่เดิม ทำไมในความฝันเรากลับวิ่งได้ช้ามากๆ?

เหตุผลวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้ว่า ทำไมในความฝันเราจึงวิ่งได้ช้าเป็นภาพสโลโมชัน

5 min read

ธรรมดาใหม่ | นิ้วกลม

การวิ่งในหมู่บ้านมักพาผมไปพบกับชีวิตของผู้คนร่วมหมู่บ้านเดียวกัน มีหลายชีวิตที่ผมอยากนำมาเล่าสู่กันฟัง

5 min read