ศิลปะคืออะไร? ในมุมมองของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

“ศิลปะคืออะไรนั้นไม่ใช่ของง่ายที่จะอธิบาย…” ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เอ่ยตอบก่อนจะขยายความให้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น

3 min read

ชีวิตและศิลปะของ ศ.ศิลป์ พีระศรี ที่เล่าขานผ่านพิพิธภัณฑ์ฯ

“..นายนึกถึงฉัน นายรักฉัน นายไม่ต้องไปทำอะไร นายทำงาน”

15