สำรวจความเป็นอยู่ของหลายชีวิตที่เปลี่ยนไป ในวันที่ตาลีบันปกครองอัฟกานิสถาน

ชุดภาพที่พาไปสำรวจผู้คนในประเทศอัฟกานิสถาน ในวันที่ทุกอย่างอยู่ใต้อำนาจตาลีบัน

28