สถานีรถไฟหัวลำโพง ก่อนจะถึงวันที่เราต้องจากกัน

ร่องรอยของกาลเวลาที่ดูเก่าแต่กลับมีเสน่ห์

9

102 ปี สถานีรถไฟหัวลำโพง เสน่ห์ที่ไม่เคยเปลี่ยน

“…จะมีบ้างบางสิ่งที่เปลี่ยนไป แต่ก็มีหลายอย่างในสถานที่นี้ยังคงเดิมไม่เคยเปลี่ยน…”

16