©ulture

บรรยากาศสถานีรถไฟหัวลำโพงในเวลานี้ไม่คึกคักดังเช่นเคย อาจเป็นเพราะสถานการณ์การของโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่

จึงอาจทำให้การเดินทางออกไปต่างจังหวัดด้วยขนส่งสาธารณะนั้นยังคงเป็นเรื่องที่ยาก
แต่ก็ยังมีผู้คนบางส่วนเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้เพื่อบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ก่อนที่จะปิดให้บริการในช่วงสิ้นปี
.
กระจกของอาคารผู้โดยสารที่ดูไม่ค่อยสมประกอบ สีของโบกี้รถไฟที่เริ่มเก่า ฯลฯ
สิ่งเหล่านี้คล้ายกับเป็นแรงดึงดูด ให้เราจ้องมองอยู่นานสองนาน
กับร่องรอยของกาลเวลาที่ดูเก่าแต่กลับมีเสน่ห์
.
ท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ได้ว่า
ต่อไปในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะยังคงมีอยู่หรือจะถูกทุบทำลายหายไป
แต่เรารู้แค่เพียงว่า ทุกๆ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา…จริงๆ

 

#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
‘สถานีรถไฟหัวลำโพง ก่อนจะถึงวันที่เราต้องจากกัน’
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
หมายเลข 2
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
รอยเวลา
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
สีสนิม
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
‘สิ่งเหล่านี้คล้ายกับเป็นแรงดึงดูด ให้เราจ้องมองอยู่นานสองนาน’
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
ลาก่อนสถานีรถไฟหัวลำโพง
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
‘สีของโบกี้รถไฟที่เริ่มเก่า’
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
ก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะปิดให้บริการในช่วงสิ้นปี
#PHOTOESSAY #becommon #หัวลำโพง
ทุกๆ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา