สะพานร้องไห้ โบราณสถานแห่งความอาลัย

“ปัจจุบัน แม้เวลาจะล่วงผ่านมา 100 กว่าปีที่โบราณสถานแห่งนี้เป็นตัวแทนแห่งความอาลัยของเหล่าพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 5”

10