ใน ‘แว่นตา’ มีอะไร ? ทำไม ‘หนุ่มแว่น สาวแว่น’ ถึงน่าสนใจเป็นพิเศษ

จิตวิทยาเบื้องหลังแว่นตาที่ทำให้คนใส่ดึงดูดใจมากเป็นพิเศษ

3 min read