5 min read

คุยกับ 5 สำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ถึงความถนัดเฉพาะด้านในการมุ่งมั่นผลิตหนังสือที่ไม่ซ้ำทางใคร

ชวนตกผลึกถึงเบื้องหลังความสนุก ทุกข์ สุข และเสน่ห์ของการทำงานที่ไม่ทำเงินอย่างการทำสำนักพิมพ์

10 min read