อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่ไม่เหมือนเดิม

‘ประชาธิปไตย คือ ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชนเป็นใหญ่’

9

สิบหกสิงหา ณ ถนนราชดำเนิน

“ทางเท้าที่ยังพอสัญจรได้ก่อนหน้านี้ กลับเบียดเสียดไปด้วยผู้คนจนแน่นขนัด พร้อมกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ขัดข้อง จนราวกับว่าสถานที่แห่งนี้ได้ถูกตัดขาดจากโลกโซเชียลเป็นการชั่วคราว”

8

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันที่ปิดปรับปรุง

“อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในวันนี้ดูแปลกตาไปจากเดิม”

8