อุโมงค์ทางลอดหน้าจุฬาฯ ที่ว่ากันว่าเป็นอุโมงค์ข้ามถนนแห่งแรกของไทย

เป็นระยะเวลากว่า 47 ปีแล้ว ที่อุโมงค์แห่งนี้ได้รับใช้นิสิต นักศึกษาของจุฬาฯ
รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านไปมาให้ได้รับความปลอดภัยจากการเดินข้ามฟากไปยังอีกฝั่งของถ

7