เครื่องถ้วยในราชสำนัก อดีตที่สะท้อนรสนิยมของคนในวัง

“เครื่องถ้วยที่ใช้สำหรับชนชั้นสูง อันสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราชสำนักชาวสยามในสมัยนั้น”

13