เซ็นทรัลเวิลด์หลังมาตรการคลายล็อก

“สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ที่เราอาจจะต้องอยู่กับมันไป..อีกนาน”

10