แด่ทุกชีวิตที่ถูกกดขี่ มองต้นคริสต์มาสในมุมใหม่ ผ่านเทพนิยาย The Fir Tree

เรื่องราวของต้นสนเฟอร์ผู้อาภัพที่จะทำให้คุณมองชีวิตใหม่ และเปลี่ยนภาพจำต่อต้นคริสต์มาสไม่ให้เหมือนเดิมอีกต่อไป

5 min read