เมื่อไม่ตามหา จึงเป็นอิสระ การเดินทางไร้จุดหมายในอเมริกาใต้ ท่ามกลางการระบาดของไวรัส

การปั่นจักรยานเป็นระยะเวลายาวนาน และการติดค้างอยู่ในเมืองแปลกหน้าในช่วงโควิด-19 ของ ฐาวันต์ รงคพรรณ ที่บอกว่าการไม่ควานหาความหมาย บางครั้งกลับเปี่ยมความหมายและอิสระยิ่งกว่า

8 min read