ชวนฟัง 5 วงดนตรี ‘นีโอเพื่อชีวิต’ ที่ระบายความเจ็บใจจากสังคมเป็นบทเพลง

หากเพลงเศร้าเยียวยาคนอกหัก เพลงรักทำให้คนสดใส ‘เพลงเพื่อชีวิต’ คงทำหน้าที่ช่วยบรรเทาอาการป่วยใจในวันที่บ้านเมืองไม่เป็นดั่งหวัง