เหม เวชกร : ช่างเขียนแห่งยุค หลัง พ.ศ.๒๔๗๕

ในวงการหนังสือช่วง พ.ศ.๒๔๗๕ ถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ศิลปินช่างเขียนปกและภาพประกอบระดับแนวหน้ามีเพียง ๒ คน หนึ่งในนั้นคือ เหม เวชกร

5 min read

เหม เวชกร : ในสายตา ’รงค์ วงษ์สวรรค์

“ข้าพเจ้ามีบุญตาได้เห็น ครูเหม เวชกร อีกหน ได้นั่งใกล้จนรู้สึกถึงอำนาจแห่งความเมตตาที่แผ่ซ่านมา ได้เห็นความเป็นครูที่ศิษย์รักและเคารพ”

5 min read

เหม เวชกร : ภาพวาดและคำถาม “ใครคือ เหม เวชกร?”

เหม เวชกร ผู้ไม่เคยเรียนหลักสูตรการวาดภาพ แต่ภาพที่เขาวาดน่าจะมีมากกว่า 47,085 ภาพ จากการวาดเฉลี่ย 3 ภาพต่อวัน ตลอด 43 ปี

10 min read