กรกฎา-สิงหาเดือด! ประมวลภาพสัญญาณเตือนจากธรรมชาติในรูปแบบของภัยพิบัติทั่วโลก

สรุปเหตุการณ์ภัยธรรมชาติรอบโลกที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2564

15