โลกป่วย เราก็ป่วย เมื่อ ‘ขยะ’ จากโรงพยาบาลกำลังทำให้ผู้คนไม่สบาย

เพราะความสะอาดของคนไข้ต้องมาก่อนเสมอ ทำให้เกิดวิกฤติขยะจากโรงพยาบาลล้นบ่อ

5 min read