เพราะไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตได้ มนุษย์จึงต้องรู้จักปล่อยวางและให้อภัย

หลายคนสามารถให้อภัยคนอื่นได้เพื่อบรรเทาความรู้สึกโกรธเคืองหรือเสียใจ แต่เมื่อถึงคราวต้องให้อภัยตัวเองกลับพบว่า ทำไมถึงได้ยากเหลือเกิน

4 min read