‘เฮนรี เดวิด ธอโร’ นักเขียนรักสันโดษ ผู้ใช้กระท่อมกลางป่าเป็นสถานที่ทำความเข้าใจธรรมชาติและเสรีภาพ

เยือนกระท่อมกลางป่าของเฮนรี เดวิด ธอโร ผู้เขียนวรรณกรรมเรื่อง ‘วอลเดน’