รู้จักดาวหาง 46P/Wirtanen เมื่อดวงดาวและชีวิตโคจรมาพบกัน

ดาวหางบางดวงมาแล้ว ก็ไม่กลับมาอีก ขณะที่บางดวงก็โคจรกลับมาใหม่ ผมคิดว่าการพบกันระหว่างเรา คือช่วงเวลามหัศจรรย์

5 min read