ไม่จน ไม่เครียด กินเหล้า Supra ปรัชญาการใช้ชีวิตของคนขี้เมาสไตล์ ‘จอร์เจีย’

Supra การยกความเมามายขึ้นกระดกที่ศักดิ์สิทธิประหนึ่งพิธีกรรม จนกลายมาเป็นปรัชญาการใช้ชีวิตและมองโลกของคนจอร์เจีย

4 min read