สำรวจ ‘พรมแดน’ โลกจริงในโลกยุคไร้พรมแดน

โลกดิจิทัลกลายเป็นโลก ‘ไร้พรมแดน’ สวนทางกับโลกความเป็นจริงที่กำแพงชายแดนสูงขึ้นและมีจำนวนมากขึ้น

5 min read