3 คำถาม คัดคนที่ใช่ จากซีอีโอ Boxed.com บริษัทที่ถูกจัดอันดับว่าน่าทำงานด้วยมากที่สุด

การใช้คำถามที่ดูเหมือน ‘สามัญ’ แต่มีชั้นเชิง จะช่วยให้เราเห็นตัวตนของแต่ละคน

3 min read