‘ล็อคดาวน์’ กับ ‘หมอกในสมอง’ เมื่อการปิดพื้นที่ทำให้ความรู้สึกและความคิดของเราเปลี่ยนแปลง

การเกิดขึ้นของ brain fog หรือ หมอกในสมอง ในช่วงล็อคดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

5 min read