เช หวาง : ซีอีโอ Boxed.com บริษัทระดับร้อยล้านเหรียญ ที่เคยมีพนักงานลาออกแค่ 2 คน!

ไม่สำคัญว่าองค์กรจะยิ่งใหญ่แค่ไหน เพราะถ้าวันไหนที่ทุกคนในองค์กรเดินจากไป เราจะมีค่าเป็นศูนย์ทันทีในวันถัดมา

5 min read