รู้ทัน happiness trap เพราะความสุขเป็นของเราเสมอ อย่ายอมให้ใครมาพรากความสุขไปจากชีวิต

สร้างความสุขที่แท้จริงให้ชีวิต ด้วยวิธีการคิด 3 ขั้นตอนจากนักจิตบำบัด

5 min read