เจาะลึกเบื้องหลังวิธีคิดและทำ COVID Tracker เว็บแอพฯ ชื่อดังท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

“Making Technology More Human” คือวิธีคิดและหัวใจหลักในการทำงานของทีม 5Lab

5 min read