‘Trauma Cleaner’ คนทำความสะอาดบ้านคนตาย การเก็บกวาดครั้งสุดท้ายแด่ผู้จากไปเพียงลำพัง 

อาชีพที่มีอยู่จริงในเกาหลีใต้ และในอีกหลายๆ ประเทศที่เต็มไปด้วยผู้คนที่จากโลกนี้ไปเพียงลำพัง 

5 min read

พิสูจน์ผี หาวิธีโกงความตาย เมื่อวิทยาศาสตร์มองหาความเป็นไปได้มาอธิบายเรื่องลึกลับ

ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กับความพยายามทดลองผีและวิญญาณ

7 min read