เลือกแบบไหนดี? เมื่อคน 5 คนกำลังตาย คุณช่วยพวกเขาได้ แต่จะฆ่าคนอีกคน

dilemma หรือ ‘ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก’ วิธีออกกำลังกายทางความคิดที่มุ่งเน้นตั้งคำถามถึง ‘หลักจริยธรรม’ คำถามคือทางที่ดีที่สุดคืออะไร?

7 min read