Doc Club & Pub โรงภาพยนตร์ที่ตั้งใจเป็นพื้นที่สำหรับบทสนทนาดีๆ หลังดูหนังจบ 

คุยกับ ‘หมู’ – สุภาพ หริมเทพาธิป และ ทีมสถาปนิกจาก ‘allzone’ เรื่องการรีโนเวต Doc Club & Pub ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นมิตรกับการดูหนังและนั่งคุย

5 min read