หญิงสเปนผู้ทำลายภาพวาดโบราณ แต่กลับสร้างรายได้มหาศาลให้เมืองของตน

รูปวาดเทคนิคเฟรสโกจากทศวรรษ 1930 ที่ชื่อ Ecce Homo หรือ ‘นี่คือชายคนนั้น’ ในโบสถ์แห่งหนึ่งของเมือง บอร์จา ถูกเปลี่ยนชื่อเรียกมาเป็น Ecce Mono หรือ ‘นี่คือลิงตัวนั้น’ ได้อย่างไร?

5 min read